Goście PKK

Goście PKK

Goście PKK

Goście PKK

Goście PKK


Goście PKK

Goście PKK

Goście PKK

Goście PKK


Goście PKK

Goście PKK

Wojtek 16+ listopad(2015)

Goście PKK


Goście PKK

Goście PKK

Goście PKK

Goście PKK


Goście PKK

Goście PKK

Kamil Więckowski listopad (2015)

Wojtek Warmuz 19,700 listopad (2015)


Wojtek Warmuz 18+ listopad (2015)

Arek Mejewski listopad (2015)

Paweł Piątek 16,1 kg (2015)

Bartek (2015)


Bartek(2015)

Bartek lipiec 2015

Hubert (2015)

Tomek (2015)


Dawid (2015)

Grzesiek  (2015)

Lidia Krawczak (2015)

(2015)


Paweł z życiówka (2015)

Mariusz (2016)

(2016)

Mariusz 19,80kg  (2016)


(2016)

(2016)

2016

listopad 2016


listopad 2016

Rafał Szymczyk  (2016)

Wojtek  (2016)

Bartłomiej Miszczak 2016


Sebastian Kornacki (2016)

Sebastian Kornacki (2016)

Jarek Karaś (2016)

Sebastian Kornacki 2016


Maciek Redliński listopad 2016

Mariusz Poll 2016

Robert Kościelski 2016

Koleżanka Ada listopad 2016


Piotr Jankowiak 18,70kg 2016

Bogdan Gackowski 15,200kg (2016)

Włodek Juźwiński (2016)

Oskar Maciejewski 14kg (listopad 2016)


listopad 2016